تماس با  ما

 
در باره دانشگاه دال هوزی در باره دانشگاه سنت ماریز در باره ایالت نوا اسکوشیا تحصیل در کانادا تحصیل در کشور مالزی تحصیل در سایر کشورها

تماس با ما

دفتر تهران
تهران ، خیابان وحید دستگردی (ظفر) ، بین نفت و مدرس ، پلاک 216 ، واحد 1 ، گروه بین المللی کادی
صندوق پستی: ایران ، تهران ، صندوق پستی 8577-15875
تلفن: 22227317-21-98+
تلفکس: 22222895-21-98+
همراه: 1263390-912-98+ ، 1263390-935-98+
آدرس وب سایت: WWW.KADI.IR
آدرس ایمیل: INFO@KADI.IR


دفتر منطقه آزاد جزیره کیش ایران
آدرس: جزیره کیش ، میر محنا ، فاز اِف ، شماره 95
صندوق پستی: ایران ، تهران ، صندوق پستی 7536-15875
تلفن: 4431257-764-98+
تلفکس: 4431257-764-98+
همراه: 7685754-934-98+
آدرس وب سایت: WWW.KADI-INTERNATIONAL.COM
آدرس ایمیل: INFO@KADI-INTERNATIONAL.COM


دفتر کانادا
آدرس: کانادا ، نوا اسکوشیا، هالیفکس ، شماره 5085
کد پستی: B3K 5L8
تلفن: 4454566-902-1+
تلفکس: 4315797-902-1+
آدرس وب سایت فارسی: WWW.CMACADEMIC.COM
آدرس ایمیل بخش فارسی: INFO@CMACADEMIC.COM
آدرس وب سایت انگلیسی: WWW.C2K.CA
آدرس ایمیل بخش انگیسی: INFO@C2K.CA


دفتر مالزی
صندوق پستی: ایران ، تهران ، صندوق پستی 4634-19395
تلفن: 122523566-60+
تلفکس: 172908510-60+
همراه: 123637895-60+ و 177625141-60+ و 177291600-60+
آدرس وب سایت: WWW.MMACADEMIC.COM
آدرس ایمیل: INFO@MMACADEMIC.COM


دفتر امارات متحده عربی
آدرس: امارات متحده عربی ، دوبی ، شماره 56329
تلفن: 4307491-4-971+
تلفکس: 4307491-4-971+
پیام گیر: 7701190-50-971+ و 7758814-50-971+
همراه: 8450600-50-00971
آدرس وب سایت: WWW.KADI-INTERNATIONAL.COM
آدرس ایمیل: INFO@KADI-INTERNATIONAL.COM

© Cmacademic  1